ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1
หลวงปู่สอ พันธุโล มรณภาพ แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เวลาประมาณ 15.50น.

 

พระธรรมเทศนา 17 พฤศจิกายน 2546
[15 มิถุนายน 2552 19:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9109 คน

 

More>>


เทศน์ เมื่อ 5-12 กันยายน 2546
[15 มิถุนายน 2552 18:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8844 คน

 

More>>


พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2546
[15 มิถุนายน 2552 18:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8481 คน

พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่สอ พันธุโล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2546

 

More>>

ณ บจก. ตรีทัช มาร์เก็ตติ้ง
[28 กรกฎาคม 2552 12:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8043 คน

 

More>>

ณ วัดป่าโนนค้อ
[26 มิถุนายน 2552 21:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14012 คน

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ วัดป่าโนนค้อ

More>>

ณ วัดป่าบ้านหนองแสง
[22 มิถุนายน 2552 21:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7973 คน

 

More>>

คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช
(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

(นะโม 3 จบ)

ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ ปัญญาตัง,
ตะเมวะ อารัทธวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง,
มะยัมปะนะ อัตตะโน อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ

พุทธะสิริสัตตะราชะ ปฏิมัง อภิปูเชมะ,
อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค,
มหาลาโภ นิรันตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ

<< คำแปล >>

ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ทราบทั่วกันโดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช
พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระผู้มีนามว่า
พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร
ได้มาแล้ว โดยนิมิตซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ
ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนฯ
จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า
พุทธสิริสัตตราช นี้แล โดยความเคารพ,

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธสิริสัตตราชนี้,
ขออานิสงค์ใหญ่โภคะเป็นอันมาก ลาภมากมูล,
จึงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดนิจนิรันดร์กาลนั่นเทอญฯ

ประพันธ์โดย…พระเทพวรคุณ (สนาน สุเมโธ ป.ธ. ๙)
วัดป่าแสงอรุณ จ. ขอนแก่น

สิงหาคม 2552
[28 กรกฎาคม 2552 12:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 15008 คน

 

คำสอนและชีวิตที่วัดป่าบ้านโนนแสง

ตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าวัดของเราเคารพในวิธีการที่หลวงพ่อสรสารภูเขาทองและกษัตริย์เชษฐ์ทำ นอกเหนือจากการปฏิบัติของเราเองเรายังมุ่งมั่นที่จะให้บริการชุมชนที่จะทำงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

หากคุณต้องการอดทนต่อวิธีการทางศาสนาและคำสอนของคนก่อนหน้าเราคุณสามารถเยี่ยมชมเราในพระวิหารของเรา นี่คือบางสิ่งที่คุณต้องจำไว้เมื่ออยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

 

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
 2. สวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพ คุณจะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปด้านในวัด
 3. ทักทายพระผ่านท่าทางการไหว้ อย่าถ่ายรูปของพวกเขา
 4. เดินตามเข็มนาฬิกาเมื่อมีภาพศักดิ์สิทธิ์อยู่กลางห้อง
 5. เดินไปข้างหลังแทนที่จะหันหลังให้กับภาพหรือรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์
 6. เมื่ออธิษฐานให้นั่งในลักษณะที่เท้าของคุณซ่อนตัวอยู่ใต้คุณ หลีกเลี่ยงการชี้เท้าไปที่ทิศทางของพระพุทธเจ้าหรือคนอื่น
 7. อย่าส่งเสียงเช่นหัวเราะและพูดเสียงดัง
 8. อย่าชี้ไปที่การแสดง
 9. ห้ามสัมผัสพระพุทธรูปหรือรูปปั้น
 10. อย่าวางตัวเองเหนือภาพหรือรูปปั้นเช่นมองหาแพลตฟอร์มที่สูงกว่า

ชีวิตของพระสงฆ์

คุณมักจะสังเกตเห็นพระไม่เพียง แต่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังอยู่ในเมืองที่เหมาะสม พวกเขามีงานของตัวเองและงานวัดอื่น

 

 • พระทุกยุคทุกสมัย

เมื่อคุณไปถึงประเทศคุณอาจเห็นพระสงฆ์จำนวนหนึ่งซึ่งอาจอายุน้อยหรือมาก นี่เป็นเพราะผู้ชายส่วนใหญ่สามารถใช้เส้นทางเดียวกัน พวกเขามีตัวเลือกในการปฏิบัติตามบริการหรือไม่หลังจากกลายเป็นพระภิกษุสามเณร

 • คุยกับพระ

แม้ว่าพระบางคนจะสังเกตมารยาทที่ไม่สามารถหัวเราะหรือพูดเสียงดังในที่สาธารณะ แต่มีบางครั้งที่ผู้คนสามารถพูดคุยกับพวกเขา บางครั้งคนในท้องที่ยอมสละที่นั่งให้พระสงฆ์นั่งรอบ หรือข้างเขาแทนตามประเพณี

 • พระภิกษุและบิณฑบาต

คุณจะเห็นพระในตอนเช้ากำลังรวบรวมบิณฑบาต นี่ไม่ใช่วิธีการช่วยเหลือหรือให้เงินหรือสิ่งของที่สำคัญกับพระ แต่ประเพณีเป็นวิธีการให้ความเคารพและรับบุญเพื่อกลับชาติมาเกิดในอนาคต

คำอธิษฐานขอนมัสการพระพุทธเจ้า (บาทหลวงเจ็ดราชา)

เขียนโดย: พระเทพวรคุณ

สวดมนต์ได้รับการฝึกฝนในวัดป่าบ้านโนนแสง คุณสามารถใช้คำอธิษฐานดังกล่าวเมื่อคุณสรรเสริญและเคารพพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

การสรรเสริญพระพุทธเจ้าพุทธชินราชผู้พูดสรรเสริญพลังของความเพียรและการทำสมาธิ การสวดอ้อนวอนขอให้ความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภผ่านความสงบสุขเพื่อพระพุทธเจ้าและผู้พูดตลอดไปตลอดกาล