ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

ธรรมะจากหลวงปู่สอ
[28 เมษายน 2552 20:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12346 คน

ธรรมะจากหลวงปู่สอ

ธรรมะมันเป็นเครื่องรักษาเรา รักษาทรัพย์ คือจิตใจ ถ้าใจของเราสะอาดหรือใจของเราสงบ สบาย นั่นธรรมะครอบงำเราอยู่ รักษาเราอยู่ให้เราปฏิบัติใจ เพราะธรรมะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจ ให้เราเข้าใจอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ที่อื่น ประวัติของหลวงพ่อที่ได้ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์มา อันนี้ก็ไม่ได้เกิดจากไหน เกิดจากใจ ใจเป็นของสำคัญในร่างกายของคนและสัตว์ จึงควรรักและสงวนอบรมให้ดี เมื่อใจจะดีได้ต้องมีธรรมเหนือกว่า คือ สติปัญญา สติปัญญาตัวนี้เราปฏิบัติสติธรรมดาของเราให้เป็น มหาสติ ปฏิบัติปัญญาธรรมดาให้เป็นมหาปัญญา ขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆ รู้ไป แล้วก็จะแก้ตัวของเราได้ ตัวของเราไม่ว่าหญิงหรือชายล้วนแล้วแต่แบกกองทุกข์ทุกคน ตลอดจนตัวอาตมาก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้จักไม่ยึดตัวนี้มาเป็นเรา เป็นของเรา ตาเห็นก็ว่า เราเห็นเรารู้ มันไปยึดหมดละตัวนี้ เราไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นกองทุกข์

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า ท่านจึงค้นอยู่ในตัวของเรานี้มาจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกข์มันเกิดจากไหน มันไม่ได้เกิดจากที่อื่น เกิดจากใจ หากใจมันมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ เหมือนกันกับว่า ปากกาของเรามันบรรจุตัวหนังสือไว้ ถ้าต้องการตัว ก มันก็ออกมา ถ้าต้องการตัว ข มันก็ออกมาจากที่นั้นหมด อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากใจนี้ทั้งหมด ใจจึงเป็นของสำคัญหรือเป็นตู้เซฟเก็บทรัพย์ไว้ นี่ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่รู้เรื่องอาการของใจของเราเลยปฏิบัติธรรมไม่ถูก ธรรมมันอยู่ที่ใจ คนจะดีได้ก็เพราะใจ คนจะชั่วก็เพราะใจ ให้เข้าใจอย่างนี้ อย่าไปว่าคนนั้นชั่วเพราะนั่นเพราะนี่ แท้ที่จริงตัวจริงของมันอยู่ที่ใจ มันแสดงออกไปเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของละเอียด ถ้าเรานั่งปฏิบัติ นั่งภาวนาให้จิตของเราสงบ เราก็จะรู้เรื่องอาการของใจมันแสดงเหตุผล อันนี้เมื่อมันปรุงขึ้นมาคือตัวสังขารมันปรุงแต่ง มันรู้จักนิสัยของเรา เราชอบอย่างนั้นอย่างนี้มันรู้จัก มันปรุงแต่งให้ แต่นี่เราไม่รู้จักว่าความปรุงแต่งมันเป็นอย่างไร มันเป็นสังขาร สังขารนั้นมันเป็นอะไร มันเป็นตัวอนิจจัง มันเป็นของไม่แน่นอน เราไปหลงเชื่อมัน ไปวิ่งตามมัน บัดนี้เราก็ได้รับความทุกข์ ความลำบาก ลุ่มหลงไปตามมัน

ธรรมะจากหลวงปู่สอ
– พระธรรมเทศนา 17 พฤศจิกายน 2546 [28 เมษายน 2552 20:28 น.] – เทศน์ เมื่อ 5-12 กันยายน 2546 [28 เมษายน 2552 20:28 น.] – พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2546 [28 เมษายน 2552 20:28 น.] – ธรรมะจากหลวงปู่สอ [28 เมษายน 2552 20:28 น.] ดูทั้งหมด

Theme: Overlay by Kaira