ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

วัดป่าบ้านหนองแสง
[28 เมษายน 2552 22:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 19679 คน

วัดป่าบ้านหนองแสง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง และสร้างศาสนสถาน ถาวรวัตถุ ณ วัดป่าบ้านหนองแสง จังหวัดยโสธร

ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเพื่อจัดสร้าง ศาสนสถาน ถาวรวัตถุต่างๆ จัดสร้างกุฏิ ที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์และจัดสร้างพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง)

ขอเชิญผู้มีจิตเจริญศรัทธา ในบวรพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาแด่ พระเดชพระคุณจ้า พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) และพระคู่บุญบารมี พระพุทธสิริสัตตราช (องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) เป็นที่สุด ร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรม ทำบุญ บริจาคปัจจัย เพื่ออุปถัมภ์ทำนุ บำรุงและสร้างศาสนสถาน ถาวรวัตถุที่ได้มีโครงการในปัจจุบัน ภายใต้การดูแลจากพระเดชพระคุณเจ้า หลวงปู่สอ พันธุโล ให้สามารถดำเนินงานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนในโครงงานต่างๆ ที่มีดำริไว้ทั้งที่ยังมิได้เริ่มดำเนินงาน และที่ดำเนินงานไปในบางส่วนของโครงงานแล้ว ดังนี้

1. งานจัดสร้าง พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จำลอง) จากหยกขาว เพื่อประดิษฐานภายในมณฑป
2. งานจัดสร้างกุฏิ ที่พัก สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ภายในบริเวณวัด
3. งานจัดทำระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา รวมทั้งการดำเนินงานระบบโดยสมบูรณ์ภายในบริเวณวัด
4. งานจัดสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุต่างๆ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ปฎิบัติธรรมและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาวัด เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอเชิญผู้มีจิตเจริญศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันเจริญกุศลผลบุญบารมี ด้วยการ่วมทำบุญบริจาคปัจจัยผ่านทางธนาคาร ตามกำลังศรัทธา ณ โอกาสอันเป็นมหามงคลนี้โดย

ชื่อบัญชี พระสอ พันธุโล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร
เลขที่บัญชี 561-2-27817-0

หากท่านใด มีความประสงค์ในการเจริญกุศลผลบุญบารมี ถวายปัจจัยในด้านอื่นๆ เพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้า หลวงปู่สอ พันธุโล และอภิวาทบูชา แด่องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เป็นที่สุด สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

* วัดป่าบ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังวัดยโสธร 35000 โทร. 085-638-5845, 087-252-6831
* บ้านเรือนไทย ซอยลาดพร้าว 57/1 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเจริญศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรม เจริญกุศลผลบุญบารมี เพื่อสืบทอดต่อพระพุทธศาสนามา ณ โอกาสนี้และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญบารมี อานิสงส์ที่สร้างธรรมแด่พระพุทธศาสนาจงรวมกันมาเป็นพลวปัจจัยอุปถัมภ์ เกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านทั้งหลาย พร้อมครอบครัว จงประสพแด่ความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย กอปร์ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ แลปฏิภาณธนสารสมบัติ สรรพสิ่งมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล นับเนื่องแต่บัดนี้ ตราบกาลนานเทอญฯ

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – ทางเดินจงกรม [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – บรรยากาศวัด [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – บิณฑบาตร [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – มณฑปไม้สักทอง [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [28 เมษายน 2552 22:11 น.] ดูทั้งหมด

Theme: Overlay by Kaira