ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1
   หลวงปู่สอ พันธุโล มรณภาพ แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เวลาประมาณ 15.50น.

 

พระธรรมเทศนา 17 พฤศจิกายน 2546
[15 มิถุนายน 2552 19:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9109 คน

 

More>>


เทศน์ เมื่อ 5-12 กันยายน 2546
[15 มิถุนายน 2552 18:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8844 คน

 

More>>


พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2546
[15 มิถุนายน 2552 18:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8481 คน

พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่สอ พันธุโล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2546

 

More>>

ณ บจก. ตรีทัช มาร์เก็ตติ้ง
[28 กรกฎาคม 2552 12:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8043 คน

 

More>>

ณ วัดป่าโนนค้อ
[26 มิถุนายน 2552 21:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14012 คน

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ วัดป่าโนนค้อ

More>>

ณ วัดป่าบ้านหนองแสง
[22 มิถุนายน 2552 21:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7973 คน

 

More>>

คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช
(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

(นะโม 3 จบ)

ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ ปัญญาตัง,
ตะเมวะ อารัทธวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง,
มะยัมปะนะ อัตตะโน อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ

พุทธะสิริสัตตะราชะ ปฏิมัง อภิปูเชมะ,
อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค,
มหาลาโภ นิรันตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ

<< คำแปล >>

ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ทราบทั่วกันโดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช
พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระผู้มีนามว่า
พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร
ได้มาแล้ว โดยนิมิตซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ
ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนฯ
จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า
พุทธสิริสัตตราช นี้แล โดยความเคารพ,

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธสิริสัตตราชนี้,
ขออานิสงค์ใหญ่โภคะเป็นอันมาก ลาภมากมูล,
จึงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดนิจนิรันดร์กาลนั่นเทอญฯ

ประพันธ์โดย…พระเทพวรคุณ (สนาน สุเมโธ ป.ธ. ๙)
วัดป่าแสงอรุณ จ. ขอนแก่น

สิงหาคม 2552
[28 กรกฎาคม 2552 12:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 15008 คน

Theme: Overlay by Kaira