ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

วัดป่าบ้านหนองแสง
[28 เมษายน 2552 22:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 19679 คน

วัดป่าบ้านหนองแสง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง และสร้างศาสนสถาน ถาวรวัตถุ ณ วัดป่าบ้านหนองแสง จังหวัดยโสธร

ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเพื่อจัดสร้าง ศาสนสถาน ถาวรวัตถุต่างๆ จัดสร้างกุฏิ ที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์และจัดสร้างพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง)

ขอเชิญผู้มีจิตเจริญศรัทธา ในบวรพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาแด่ พระเดชพระคุณจ้า พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) และพระคู่บุญบารมี พระพุทธสิริสัตตราช (องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) เป็นที่สุด ร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรม ทำบุญ บริจาคปัจจัย เพื่ออุปถัมภ์ทำนุ บำรุงและสร้างศาสนสถาน ถาวรวัตถุที่ได้มีโครงการในปัจจุบัน ภายใต้การดูแลจากพระเดชพระคุณเจ้า หลวงปู่สอ พันธุโล ให้สามารถดำเนินงานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนในโครงงานต่างๆ ที่มีดำริไว้ทั้งที่ยังมิได้เริ่มดำเนินงาน และที่ดำเนินงานไปในบางส่วนของโครงงานแล้ว ดังนี้

1. งานจัดสร้าง พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จำลอง) จากหยกขาว เพื่อประดิษฐานภายในมณฑป
2. งานจัดสร้างกุฏิ ที่พัก สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ภายในบริเวณวัด
3. งานจัดทำระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา รวมทั้งการดำเนินงานระบบโดยสมบูรณ์ภายในบริเวณวัด
4. งานจัดสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุต่างๆ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ปฎิบัติธรรมและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาวัด เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

ดังนั้นจึงขอเชิญผู้มีจิตเจริญศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันเจริญกุศลผลบุญบารมี ด้วยการ่วมทำบุญบริจาคปัจจัยผ่านทางธนาคาร ตามกำลังศรัทธา ณ โอกาสอันเป็นมหามงคลนี้โดย

ชื่อบัญชี พระสอ พันธุโล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร
เลขที่บัญชี 561-2-27817-0

หากท่านใด มีความประสงค์ในการเจริญกุศลผลบุญบารมี ถวายปัจจัยในด้านอื่นๆ เพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้า หลวงปู่สอ พันธุโล และอภิวาทบูชา แด่องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เป็นที่สุด สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

* วัดป่าบ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังวัดยโสธร 35000 โทร. 085-638-5845, 087-252-6831
* บ้านเรือนไทย ซอยลาดพร้าว 57/1 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเจริญศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรม เจริญกุศลผลบุญบารมี เพื่อสืบทอดต่อพระพุทธศาสนามา ณ โอกาสนี้และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญบารมี อานิสงส์ที่สร้างธรรมแด่พระพุทธศาสนาจงรวมกันมาเป็นพลวปัจจัยอุปถัมภ์ เกื้อกูลหนุนส่งให้ท่านทั้งหลาย พร้อมครอบครัว จงประสพแด่ความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย กอปร์ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ แลปฏิภาณธนสารสมบัติ สรรพสิ่งมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล นับเนื่องแต่บัดนี้ ตราบกาลนานเทอญฯ

วัดป่าบ้านหนองแสง
– เมรุเผาศพ [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – ทางเดินจงกรม [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – บรรยากาศวัด [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – บิณฑบาตร [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – มณฑปไม้สักทอง [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [28 เมษายน 2552 22:11 น.] – วัดป่าบ้านหนองแสง [28 เมษายน 2552 22:11 น.]

ดูทั้งหมด

 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัดป่าบาโนนแสง

หากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่จะสัมผัสกับการเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างลึกซึ้งวัดป่าบาโนนแสงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ตามความเป็นจริงมันเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากการบริจาคและยังแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่ดีของผู้ที่มาเยี่ยมและช่วยด้วยความสมัครใจ นอกเหนือจากวัดแล้วคุณยังสามารถเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานทางศาสนารูปปั้นพระพุทธรูปและค้นพบชีวิตของพระสงฆ์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาการเติบโตทางจิตวิญญาณในพระพุทธศาสนาบวรและสัมผัสกับการอุทิศตนเพื่อพระพระขุนแผนคุณพระครูภาวนากิจโกศล (สาธุคุณโสภณโสภณโลภ) และพระครูบุญมี

จุดมุ่งหมายของชุมชนนี้คือการสร้างความสามัคคีในขณะที่ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่ทางศาสนา เพื่อให้ชุมชนมีความเจริญมากขึ้นมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าหลวงหลวงปู่โซปานดาโล

นี่คือบางส่วนของโครงการภายใต้การดูแลของเขา:

 • การก่อสร้างพระพุฒิศิริสัสรัตน์ยังเป็นที่รู้จักในนามของหลวงพ่อเชษฐ์
 • การก่อสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาอย่างต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง
 • การสร้างสถานที่ทางศาสนาสำหรับพระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจผู้อำนวยความสะดวกและแขก

การทำบุญ

อย่าแปลกใจถ้าคุณเห็นพระภิกษุที่ไร้เท้ากำลังเดินเข้าแถวเพื่อบิณฑบาต อาหารที่พวกเขารวบรวมในระหว่างการเดินนั้นแบ่งกันระหว่างพระเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจำวัน

หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณคุณสามารถวางอาหารสดไว้ในชาม ในวัฒนธรรมไทยบางครอบครัวปรุงสดใหม่จากที่บ้านและวางไว้ในภาชนะหรือถุงพลาสติก บิณฑบาตหรือบาตรเป็นเพียงการให้ความเคารพ

การทำความเข้าใจความหมายเบื้องหลังบิณฑบาต

พระสงฆ์เดินจงใจในไฟล์เดียวรอบ 5:00 . หรือหลังรุ่งสาง พวกเขามักจะเดินไปรอบ บริเวณวัดพร้อมกับโบลิ่ง โบลิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อรับสิ่งของที่กินได้เช่นข้าวผลไม้ปลาและเนื้อสัตว์

พระที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มเป็นผู้นำขบวนขณะที่น้องคนสุดท้องอยู่ท้ายแถว การปฏิบัตินี้ยังเป็นที่รู้จักในนามของขวัญแห่งการให้ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่พระสงฆ์สละแหล่งรายได้ของพวกเขาและใช้ชีวิตผ่านการบริจาคและการบริจาคจากชุมชน

การทำบุญก็เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณระหว่างพระและฆราวาสชาวพุทธ พวกเขาเชื่อว่าเมื่อชุมชนช่วยในการดูแลความต้องการทางกายภาพของพระสงฆ์คาดว่าจะดูแลความต้องการทางจิตวิญญาณของพวกเขา เป็นการให้และรับความสัมพันธ์ในชุมชน นอกเหนือจากอาหารทานแล้วยังสามารถใช้เป็นธูปผ้าขนหนูหรือสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่น

บรรยากาศ

เพื่อรักษาความสงบและความสงบเรียบร้อยในบริเวณใกล้เคียงทางศาสนาขอแนะนำให้สังเกตมารยาทที่เหมาะสม นี่คือบางส่วนที่คุณต้องรู้:

 • เช่นเดียวกับเมื่อเยี่ยมชมวัดอื่น ทั่วประเทศขอแนะนำให้คุณโยนเสื้อผ้าที่เปิดเผยและสวมชุดอนุรักษ์นิยมแทน
 • ถอดรองเท้าหมวกและแว่นกันแดดออก วัดส่วนใหญ่มีพื้นที่ให้คุณทิ้งรองเท้า
 • คอยสังเกตความเงียบอยู่เสมอเพราะมีพระสงฆ์จำนวนมากผู้อำนวยความสะดวกและแม้กระทั่งแขกที่มานั่งสมาธิและสวดอ้อนวอน ขอแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ของคุณหรือตั้งค่าในโหมดเงียบ
 • ห้ามใช้เท้าหรือนิ้วชี้ หากคุณต้องการชี้ให้เห็นบางสิ่งคุณสามารถใช้มือขวาหันฝ่ามือขึ้นด้านบน
 • หากคุณต้องการพูดคุยกับพระอย่านั่งสูงกว่าเขา หากคุณเป็นผู้ชายคุณควรข้ามขาของคุณ หากคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องคุกเข่าแทนที่จะนั่งราบกับพื้น
 • การแตะต้องพระพุทธเจ้าถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม รักษาระยะห่างและอย่าเข้าใกล้แม้ว่าคุณต้องการถ่ายภาพ
 • ให้ความเคารพเสมอ ให้ศีรษะของคุณอยู่ต่ำกว่าระดับของรูปปั้นพระพุทธรูปหรือพระเพื่อแสดงความเคารพ
 • ขออนุญาตก่อนถ่ายภาพ นี่เป็นเพราะบางวัดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ไม่แนะนำให้ถ่ายรูปตัวเองในวัด
 • คู่รักไม่ได้รับอนุญาตให้จูบหรือกอด

นอกเหนือจากมารยาทเหล่านี้บริเวณใกล้เคียงยังกระตือรือร้นในการดูแลสภาพแวดล้อมของพวกเขา นี่เป็นเพราะการมีต้นไม้และต้นไม้รอบ ช่วยในการนั่งสมาธิ