ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

Category: seven-kings

คำอธิษฐานบูชา

คำอธิษฐานบูชา

คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช
[6 มิถุนายน 2552 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 32582 คน

คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช
(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

(นะโม 3 จบ)

ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ ปัญญาตัง,
ตะเมวะ อารัทธวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง,
มะยัมปะนะ อัตตะโน อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ

พุทธะสิริสัตตะราชะ ปฏิมัง อภิปูเชมะ,
อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค,
มหาลาโภ นิรันตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ

<< คำแปล >>

ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ทราบทั่วกันโดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช
พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระผู้มีนามว่า
พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร
ได้มาแล้ว โดยนิมิตซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ
ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนฯ
จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า
พุทธสิริสัตตราช นี้แล โดยความเคารพ,

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธสิริสัตตราชนี้,
ขออานิสงค์ใหญ่โภคะเป็นอันมาก ลาภมากมูล,
จึงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดนิจนิรันดร์กาลนั่นเทอญฯ

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
– หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 3 [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 2 [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1 [6 มิถุนายน 2552 10:54 น.] ดูทั้งหมด

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1
[6 มิถุนายน 2552 10:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 29471 คน

พระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์จริงนั้น เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกหล่อสัมฤทธิ์โบราณ ตามการสันนิษฐานของกรมศิลปากรมีอายุประมาณ 800 ปีเศษ มีพุทธลักษณะคล้ายศิลปะเชียงแสน หรือเวียงจันทร์ ขนาด ฐานกว้างประมาณ 10 นิ้ว สูงประมาณ 15 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม พุทธลักษณะพิเศษ คือ เป็นพระพุทธรูปที่มี งูใหญ่ 7 ตัว 7 หัว แผ่คลุมองค์พระ ซึ่งไม่เหมือนกับพระพุทธรูปปางนาคปรกโดยทั่วไปที่มีพญานาค 1 ตัว 7 หัวบ้าง 5 หัวบ้าง พระพุทธรูปลักษณะนี้มีอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งอยู่ในเจดีย์นครปฐม อีกองค์หนึ่งอยู่กับ พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร

ขณะที่หลวงปู่สอ พันธุโล จำพรรษา และฝึกสมาธิอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด ได้นิมิตเห็นงูใหญ่สีทองเลื้อยเข้ามาในกุฏิ แล้วดันตัวท่านลอยขึ้นไป ขดลำตัวเป็นวงกลมซึ่งเป็นนิมิตเริ่มต้นที่จะได้มาซึ่งพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์จริงในช่วงพรรษาที่ 2 ต่อมาในพรรษาที่ 6 ขณะทำสมาธิได้ยินเสียงปรากฎในตัวท่านว่า สิ่งที่ปรากฎกับในพรรษาที่ 2 นั้นจะเป็นเครื่องหมายของท่าน ในพรรษาที่ 8 จะตกทอดลงมาจากอากาศ หรือบางทีอาจจะมีคนเขาเก็บไว้แล้วนำมาถวายในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9

พอล่วงเข้าพรรษาที่ 8 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ท่านกำลังนึกถึงนิมิตที่เกิดขึ้นกับท่าน ในช่วงพรรษาที่ 2 และ พรรษาที่ 6 อยู่ว่าอะไรหนอคือสิ่งที่เราจะได้รับ ขณะนั้นท่านได้เห็นคนแต่งชุดเขียว มีผ้าเคลียบ่าสีเขียว ใส่กำไลแขน ในมือถือพิณสามสายมาด้วย สงสัยว่าจะเป็นพระจันทร์ และได้ยินเสียง พูดเบา ๆ ว่า กำลังมานะ กำลังมา…ไม่นานก็เห็นรถบรรทุกวิ่งเข้ามาจอดในบริเวณวัดมีโยมผู้ชาย ถือห่อผ้าขาวและโยมผู้หญิงถือขันดอกไม้ตรงมาที่กุฏิหลวงปู่ และได้ถวายห่อผ้าขาวแก่หลวงปู่ สิ่งที่ปรากฎในนิมิตภาพที่ปรากฎต่อหน้าหลวงปู่ คือ พระพุทธรูปโสภณปางนาคปรกมีลักษณะแปลกกว่าที่เคยเห็น คือ มีนาค 7 ตัว 7 หัว ขนาดของพระพุทธรูป หน้าตักประมาณ 9 นิ้ว สูงประมาณ 15 นิ้ว ผิวออกคล้ำเป็นมัน ซึ่งโยมผู้ชายได้เล่าให้ฟังว่า พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ทราบว่ามาจากไหน เป็นของโยมพ่อและโยมพี่ชาย จนกระทั่งตกมาถึงตนซึ่งหลังแต่งงานแล้ว ภรรยาของตน มักได้ยินว่าบ่อย ๆ ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มิใช่ของเราให้ไปถวายพระอาจารย์วัดป่า พระพุทธสิริสัตตราช จึงตกเป็นสมบัติของหลวงปู่สอ สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
– หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 3 [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 2 [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1 [6 มิถุนายน 2552 10:39 น.] ดูทั้งหมด

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง
[15 มิถุนายน 2552 20:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 34182 คน

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง

พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์จริง
ถ่าย ณ บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว 57/1 กทม.
5 สิงหาคม 2550

ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
– หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 3 [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 2 [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – คำอธิษฐานบูชาพระพุทธสิริสัตตราช [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] – ความเป็นมาของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์1 [15 มิถุนายน 2552 20:37 น.] ดูทั้งหมด

Theme: Overlay by Kaira