ประวัติหลวงปู่สอ พันธุโล1

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์: พระพุทธรูปที่แตกต่างกันในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ประเทศนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่สุด พระพุทธรูปในโลก. มีรูปปั้นทุกรูปแบบที่แสดงถึงพระพุทธรูปในอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งหรือแม้แต่คนนอนราบ 

นอกเหนือจากโพสท่าแล้วรูปปั้นยังแตกต่างกันในวัสดุที่ใช้ พระพุทธรูปบางองค์ใช้ไม้ในขณะที่บางองค์ใช้โลหะและวัสดุอื่น ๆ ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคอลเลกชั่นพระพุทธรูปที่ดีที่สุดของประเทศไทย:

  • พระ

แก้วมรกตพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดรุ่นหนึ่งและตั้งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ ทุกๆปีนักท่องเที่ยวหลายพันคนมา จะมีดูพระแก้วมรกต คนไทยมักจะไปแสวงบุญเพื่อสวดมนต์และแสดงความเคารพต่อรูปปั้น 

รูปปั้นทองคำและหยกตั้งอยู่บนแท่นยกสูงประมาณ 66 เซนติเมตร เครื่องแต่งกายของพระแก้วมรกตสามารถเปลี่ยนได้ แต่มีเพียงพระมหากษัตริย์ของประเทศเท่านั้นที่สามารถสัมผัสรูปปั้นได้ 

  • พระพุทธชินราชพระพุทธรูป 

ทองคำองค์นี้เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยตั้งอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมองว่ารูปปั้นนี้เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด 

ชื่อของรูปปั้นนี้แปลว่า “ราชาแห่งชัยชนะ” และพระพุทธเจ้าสามารถพบเห็นได้บนท่าเรียกโลกเพื่อเป็นสักขีพยาน ท่านี้เชื่อกันว่าเป็นท่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างเมื่อพระองค์ตรัสรู้

  • พระพุทธมหานวมินทร์ 

พระพุทธรูปทองคำองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก รูปปั้นขนาดยักษ์ที่เรียกว่าพระใหญ่ของไทยนี้พบในสำนักสงฆ์วัดม่วงในจังหวัดอ่างทอง 

พระพุทธมหานวมินทร์สูง 92 เมตรกว้าง 63 เมตร ทำด้วยคอนกรีตทาสีทอง 

  • พระพุทธมิ่งมงคลเอก

นาคคีรีสามารถเห็นพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีประทับอยู่บนยอดเขานาคเกิด เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่และสีซีดที่เปล่งประกายภายใต้แสงตะวัน สร้างด้วยคอนกรีตประดับด้วยหินอ่อนหยกพม่าสูงถึง 45 เมตร

  • พระพุทธ ไสยาสน์ 

พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์นี้เป็นหนึ่งในรูปปั้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย คนส่วนใหญ่เรียกตำแหน่งของรูปปั้นนี้ว่า ‘พระปรินิพพาน’ ตั้งอยู่ในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวันโพธิ์ 

รูปปั้นโบราณนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2373 และมีความยาวถึง 45 เมตร จุดเด่นที่สุดของรูปปั้นคือเท้าที่แตกฝ่าเท้าไปในทิศทางต่างๆ แต่ละรอยแยกในองค์พระ แต่เพียงผู้เดียวแสดงถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาและประดับ ด้วย ไข่มุก  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira